CVO Moot is ‘n Christelike Volkseie skool wat uitnemende onderrig aan laerskool kinders bied.

Doelstellings: Die handhawing, beskerming en bevordering van: – Christelike waardes met die erkenning en beskerming van ons Christelike geloof. – Afrikaans as amptelike voertaal en onderrigmedium, van hoogstaande standard.

Facebook Logo